Idi na sadržaj

Zaštita osobnih podataka, GDPR

Za građane
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Ujedno uz navedenu uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka dodatno su regulirana Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (). Opća uredba o zaštiti osobnih podataka regulira sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba – pojedinaca na području država članica EU. Prema definiciji Uredbe (EU) 2016/679 pojam “osobni podaci” obuhvaća sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) npr. ime, prezime, e-mail adresa i dr. Uredba određuje koja su prava pojedinaca (ispitanika), a u skladu s tim i koje su obveze voditelja obrade koji obrađuju osobne podatke. Neka od prava ispitanika su pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, prava na ulaganje prigovora voditelju obrade, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Temeljem odredbe čl. 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih Grad Čabar u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Za sva pitanja u vezi zaštite vaših osobnih podataka od strane Grada Čabra možete se obratiti: Službeniku za zaštitu osobnih podataka

Ines Loknar Josić, mag.iur.
Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
tel: +385 (51) 829 490
fax: +385(51) 821 137
e-mail: ines.loknar@cabar.hr


Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podataka, zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Ovaj službenik dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza mu traje i nakon obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka. Službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti za sva pitanja u svezi obrade vaših osobnih podataka i imate pravo:

  • na informacije o obradi vaših osobnih podataka
  • ishoditi pristup osobnim podacima o sebi
  • tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka
  • zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita
  • prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka
  • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Opća uredba o zaštiti podataka
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj