Idi na sadržaj

Izbori za članove Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Izbori
Izvješće Gradskog izbornog povjerenstva Grada Čabra o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • GIP ČABAR - izvješće o visini troškova
Konačni rezultati izbora članova vijeća slovenske nacionalne manjine u Gradu Čabru

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čabra na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19) utvrdilo je i objavljuje Odluku o konačnim rezultatima izbora članova vijeća slovenske nacionalne manjine u Gradu Čabru održanih 07. svibnja 2023. godine.

admin 10.05.2023. | 15:20
Rezultati izbora članova vijeća slovenske nacionalne manjine u Gradu Čabru

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čabra na osnovi članka 74. stavka 3., a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19) utvrdilo je i objavljuje

admin 08.05.2023 | 11:03
Zbirna lista i kandidacijska lista za izbor članova vijeća slovenske nacionalne manjine u Gradu Čabru

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čabra na osnovi članka 18. stavaka 1. i 2., članka 20. stavaka 1.,2. i 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19) sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista i pravovaljanu kandidacijsku listu za izbor članova vijeća slovenske nacionalne manjine u  Gradu Čabru.
admin 16.04. | 19:13
Obavijesti biračima s prebivalištem u PGŽ, manjinski izbori
admin 03.04.2023. | 09:32
Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, objava biračima.
admin 31.03.2023.
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj