Idi na sadržaj

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica www.cabar.hr

Online servisi Grad Čabar
Grad Čabar nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.). Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu . Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 20. lipnja 2024. godine.
Stupanj usklađenosti
Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Preoblikovanjem mrežnih stranica 2022. godine te postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

 • na stranici je omogućeno mijenjanje vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom
 • omogućena je promjena veličine slova
 • krajnjem korisniku je omogućena promjena boje i pozadine teksta
 • djelomično je omogućena navigacija tipkovnicom te jasno označavanje odabranog izbornika
 • stranica je optimizirana za čitače ekrana
 • omogućena je promjena veličine slova
 • krajnjem korisniku je omogućena promjena boje i pozadine teksta
 • djelomično je omogućena navigacija tipkovnicom te jasno označavanje odabranog izbornika
 • stranica je optimizirana za čitače ekrana
       
Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 • veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Grada Čabra dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis.
 • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
 • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise;
 • na stranici nije omogućeno korištenje glasovnih naredbi.
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 20. lipnja 2024. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Čabra. Izjava je zadnji put preispitana 20. lipnja 2024. Grad Čabar će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Čabar. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Čabra korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@cabar.hr
Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr
Povratak na sadržaj