Idi na sadržaj

Jedinstveni upravni odjel

Organizacija
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Sanja Arh-Fućak, univ.spec.oec.

tel: +385 (51) 829 490, fax: +385 (51) 821 137
Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove, prostorno planiranje i javnu nabavu:
Alen Lipovac, dipl.iur.

tel: +385 (51) 829 490, fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik za računovodstvo:
Katarina Ožbolt Malnar, oecc.

tel: +385 (51) 829 490, fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša:
Saša Kovač, ing.građ.

tel: +385 (51) 829 490, fax: +385 (51) 821 137
Administrativni tajnik gradonačelnika:
Snježana Mamuša

tel: +385 (51) 829 490, fax: +385 (51) 821 137
Viši stručni suradnik za opće poslove, informiranje i društvene djelatnosti:
Jasna Majetić, mag.admin.publ.

tel: +385 (51) 829 490, fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik – Komunalni redar:
Gordana Žagar Lipovac oec.

tel: +385 (51) 829 490, fax: +385 (51) 821 137
Viši stručni suradnik za pravne poslove i pripremu i provedbu projekata:
Ines Loknar Josić, mag.iur.

tel: +385 (51) 829 490, fax: +385 (51) 821 137
Čistačicawww.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj