www.cabar.hr korisničke web stranice
Čabar.hr korisničke web stranice
Idi na sadržaj

Jedinstveni upravni odjel

Organizacija
Plan prijma u službu u JUO Grada Čabra
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Sanja Arh Fućak
Sanja Arh-Fućak, univ.spec.oec.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 495
fax: +385 (51) 821 137
Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove, prostorno planiranje i javnu nabavu:
Alen Lipovac
Alen Lipovac, dipl.iur.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 499
fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik za računovodstvo:
Katarina Ožbolt Malnar
Katarina Ožbolt Malnar, oecc.

tel: +385 (51) 829-493, +385 (51) 829 575
fax: +385 (51) 821 137
Viši stručni suradnik za pravne poslove:
Ivan Janeš
Ivan Janeš, dipl.iur.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 571
fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša:
Saša Kovač
Saša Kovač, ing.građ.

tel: +385 (51) 829-490, +385 (51) 829 493
fax: +385 (51) 821 137
Administrativni tajnik gradonačelnika:
Snježana Mamuša
Snježana Mamuša

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 491
fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik za informirnje i društvene djelatnosti:
Jasna Majetić
Jasna Majetić, bacc.admin.publ

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 496
fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik – Komunalni redar:
Gordana Žagar Lipovac
Gordana Žagar Lipovac oec.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 571
fax: +385 (51) 821 137
Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata:

Ines Loknar Josić, mag.iur.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 576
fax: +385 (51) 821 137
Vježbenik - Stručni suradnik za računovodstvo:

Lara Troha mag.oec.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 575
fax: +385 (51) 821 137
Čistačica
Ina Štimac
Ina Štimac


www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar
Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Radno vrijeme:
Pon: 10,00 – 18,00 h
Dnevni odmor: 13,00 do 13,30 h
Utorak - petak: 08,00 - 16,00 h
Dnevni odmor: 11,00 - 11,30 h
tel: +385 (51) 829 490
fax: +385 (51) 821 137
OIB: 04026778166 MB: 02565579
Povratak na sadržaj