www.cabar.hr korisničke web stranice
Čabar.hr korisničke web stranice
Idi na sadržaj

Komunalne usluge

Za građane
KTD Čabar, Trg kralja Tomislava 9, Čabar obavlja djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, upravljanja grobljima i održavanja javnih površina i objekata.

Kontakt: 051 821 505

Dimnjačarske usluge na području grada Čabra
Dimnjačarske usluge na području Grada Čabra obavlja Dimnjčarstvo Valjak d.o.o., OIB: 52019316496, sa sjedištem Črešnjevo, Školska 11 temeljem Ugovora o koncesije sklopljenog na razdoblje od 5 godina. (23.10.2019.-23.10.2024.)


Kontakt:
Telefon: 042/731-304
Fax: 042/731-304
Stjepan Valjak
Mobitel: 091 430 9196
Mario Valjak
Mobitel: 091 430 9195
E-mail: dimnjacarstvo.valjak@gmail.com
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar
Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Radno vrijeme:
Pon: 10,00 – 18,00 h
Dnevni odmor: 13,00 do 13,30 h
Utorak - petak: 08,00 - 16,00 h
Dnevni odmor: 11,00 - 11,30 h
tel: +385 (51) 829 490
fax: +385 (51) 821 137
OIB: 04026778166 MB: 02565579
Povratak na sadržaj