Idi na sadržaj

Komunalne usluge

Za građane
KTD Čabar, Trg kralja Tomislava 9, Čabar obavlja djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, upravljanja grobljima i održavanja javnih površina i objekata.

Kontakt: 051 821 505

Dimnjačarske usluge na području grada Čabra
Dimnjačarske usluge na području Grada Čabra obavlja Dimnjčarstvo Valjak d.o.o., OIB: 52019316496, sa sjedištem Črešnjevo, Školska 11 temeljem Ugovora o koncesije sklopljenog na razdoblje od 5 godina. (23.10.2019.-23.10.2024.)


Kontakt:
Telefon: 042/731-304
Fax: 042/731-304
Stjepan Valjak
Mobitel: 091 430 9196
Mario Valjak
Mobitel: 091 430 9195
E-mail: dimnjacarstvo.valjak@gmail.com
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj