www.cabar.hr korisničke web stranice
Čabar.hr korisničke web stranice
Idi na sadržaj

Mjesni odbori

Organizacija
Vijeće mjesnog odbora Čabar za razdoblje 2019.-2023.
1. Herman Trope (SDP), predsjednik
2. Živko Troha (SDP), član
3. Tamara Bilen  (SDP), član
4. Ivan Poje (SDP), član
5. Branko Kovač (SRNA), član
Vijeće mjesnog odbora Plešce za razdoblje 2019.-2023.
1. Blaženko Ožbolt (SRNA), predsjednik
2. Andrej Žagar (SRNA), član
3. Denis Zbašnik  (SRNA), član
4. Goranka Janeš (SRNA), član
5. Mira Janeš (SRNA), član
Vijeće mjesnog odbora Prezid za razdoblje 2019.-2023.
1. Franjo Pantar (SDP), predsjednik
2. Denis Turk (SDP), član
3. Kristina Ožbolt (SDP), član
4. Ervin Paulin (SDP), član
5. Denis Ožbolt (SDP), član
Vijeće mjesnog odbora Tršće za razdoblje 2019.-2023.
1. Goran Naglić (SDP), predsjednik
2. Josip Šoštarić (SDP), član
3.
4. Adrijana Tomazini (Kandidacijska lista grupe birača Sanja Arh-Fućak), član
5. Marijan Malnar (HSS), član
Vijeće mjesnog odbora Gerovo za razdoblje 2019.-2023.
1. Josip Čop (SDP), predsjednik
2. Cvetko Bukovac (SDP), član
3. Marko Turk (SDP), član
4. Goranka Šoštarić Čop (SDP), član
5. Vesna Kovač (SDP), član
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar
Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Radno vrijeme:
Pon: 10,00 – 18,00 h
Dnevni odmor: 13,00 do 13,30 h
Utorak - petak: 08,00 - 16,00 h
Dnevni odmor: 11,00 - 11,30 h
tel: +385 (51) 829 490
fax: +385 (51) 821 137
OIB: 04026778166 MB: 02565579
Povratak na sadržaj