Idi na sadržaj

Mjesni odbori

Organizacija
Vijeće Mjesnog odbora Čabar za razdoblje 2024. - 2028.

1. Sanjin Trope (Kandidacijska lista grupe birača Sanjin Trope), predsjednik
2. Goran Ožbolt (Kandidacijska lista grupe birača Sanjin Trope), član
3. Denis Tušek (Kandidacijska lista grupe birača Sanjin Trope), član
4. Dino Bilen (Kandidacijska lista grupe birača Sanjin Trope), član
5. Ana Ožbolt (Kandidacijska lista grupe birača Ana Ožbolt), član
Vijeće Mjesnog odbora Plešce za razdoblje 2024. - 2028.

1. Lidija Janeš (Kandidacijska lista grupe birača Lidija Janeš), predsjednik
2. Jelena Križ (Kandidacijska lista grupe birača Lidija Janeš), član
3. Goran Majetić (Kandidacijska lista grupe birača Lidija Janeš), član
4. Grga Poje (Kandidacijska lista grupe birača Lidija Janeš), član
5. Venceslav Štimec (Kandidacijska lista grupe birača Lidija Janeš), član
Vijeće Mjesnog odbora Prezid za razdoblje 2024. - 2028.

1.
2.
3.
4.
5.
Vijeće Mjesnog odbora Tršće za razdoblje 2024. - 2028.

1. Tomislav Matijašević (Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Matijašević), predsjednik
2. Tina Malnar (Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Matijašević), član
3. Katarina Leš, (Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Matijašević), član
4. Vedran Malnar, (Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Matijašević), član
5. Nikolina Malnar (Kandidacijska lista grupe birača Tomislav Matijašević), član
Vijeće Mjesnog odbora Gerovo za razdoblje 2024. - 2028.

1. Josip Pajnić (Kandidacijska lista grupe birača Josip Pajnić), predsjednik
2. Noemi Šepac (Kandidacijska lista grupe birača Josip Pajnić), član
3. Emanuel Šepac (Kandidacijska lista grupe birača Josip Pajnić), član
4. Robert Pajnić (Kandidacijska lista grupe birača Josip Pajnić), član
5. Mateja Begović (Kandidacijska lista grupe birača Josip Pajnić), član
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj