Idi na sadržaj

Prostorni plan Grad Čabar

Dokumenti
Karta 1.
(II izmjena i dopuna plana)
Kartografski prikaz.
Karta 2.
(II izmjena i dopuna plana)
Kartografski prikaz.
Karta 3a.
Područja posebnih uvijeta korištenja, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 3b.
Područja posebnih ograničenja u korištenju, II izmjena i dopuna plana
Kartografski prikaz.
Karta 3c.
Područja posebnih ograničenja, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 3d.
Područja posebnih mjera i zaštite, II izmjena i dopuna plana
Kartografski prikaz.
Karta 4.1
Dijelovi administrativnih naselja Donji Žagari, Mandli, Okrivje, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.2
Dijelovi administrativnih naselja Kamenski Hrib, Plešce, Podstene, Požarnica, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.3
Dijelovi administrativnih naselja Zamost, Smrekari, Fažonci, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.4
Dijelovi administrativnih naselja Gerovo, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.5
Dijelovi administrativnih naselja Gerovski kraj, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.6
Dijelovi administrativnih naselja Hrib, skupina naselja, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj