Idi na sadržaj

Stalna tijela Gradskog vijeća

Organizacija > Gradsko vijeće
IZBORNIK GRADSKO VIJEĆE
Mandatno povjerenstvo:
1. Liljanka Žagar, predsjednik
2. Božica Janeš, član i
3. Tomislav Matijašević, član.
Odbor za izbor i imenovanje:
1. Kata Ramljak, predsjednik
2. Edvard Jurković, član i
3. Ivana Lakota, član.
Odbor za statutarno pravna pitanja:
1. Damir Žagar, predsjednik
2. Marija Gašpar, član i
3. Kata Ramljak, član.
Odbor za društvene djelatnosti:
no_data_in_this_database
Odbor za komunalne djelatnosti:
no_data_in_this_database
Odbor za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo:
no_data_in_this_database
Odbor za gospodarstvo i razvoj:
no_data_in_this_database
Odbor za turizam:
no_data_in_this_database
Odbor za šumarstvo:
no_data_in_this_database
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj