Idi na sadržaj

Važni tel brojevi

Za građane
Hitna medicinska služba
tel broj 112
Policija
tel broj 192
Vatrogasci
tel broj 112
Pomoć na cesti
tel broj 1987

Domovi zdravlja na području grada Čabra:

Ambulanta Čabar
Adresa: Narodnog oslobođenja 7, 51306 Čabar
Doktor: prof.dr.sc. Dinko Štimac
Iva Šogorić, med. techn.
Radno vrijeme:
ponedjeljak: 13.00 – 19.30 (kućne posjete 19.30 – 20.30)
srijeda: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)
petak: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)
radna subota : II. u mjesecu od 7.00 – 13.30
Narudžba lijekova: +385 (51) 441 026
Dnevni odmor: ujutro od 10.00-10.30 / popodne 17.00 – 17. 30
Ambulanta Gerovo
Adresa:  Zagrebačka 5, 51304 Gerovo
Doktor: dr.med. Valentina Kovač Šestan
Anita Suljić, med. tehc.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)
utorak i četvrtak: 13.00 – 19.30 (kućne posjete 19.30 – 20.30)
radna subota : III. u mjesecu od 7.00 – 13.30
Narudžba lijekova: +385 (51) 441 027
Dnevni odmor: ujutro od 10.00-10.30 / popodne 17.00 – 17. 30
Patronaža Gerovo:
Adresa: Zagrebačka 5, 51304 Gerovo
Tina Pajnić, bacc. med. techn.
Radno vrijeme:
ponedjeljak- petak: 07.00 – 15.00
Pedijatrija Gerovo:
Adresa: Zagrebačka 5, 51304 Gerovo
Tim bez nositelja - prof. dr. sc. Vojko Rožmanić, dr. med. - spec. pedijatrije i prof. dr. sc. Antun Sasso, dr. med. - spec. pedijatrije
Medicinska sestra u timu: Hana Šehić, med. techn.
Radno vrijeme: utorak: 11.00 – 13.00
Ambulanta Prezid:
Adresa: Goranska 7, 51307 Prezid
Doktor: prof.dr.sc. Dinko Štimac
Iva Šogorić, med. techn.
Radno vrijeme:
utorak: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)
četvrtak: 13.00 – 19.30 (kućne posjete 19.30 – 20.30)
Narudžba lijekova: +385 (51) 441 028
Dnevni odmor: ujutro od 10.00-10.30 / popodne 17.00 – 17. 30
Ambulanta Tršće:
Adresa: Ivana Kovača 16, Tršće
Doktor: Ana Lesac Brizić, dr.med. (zamjena Borna Šarić, dr. med.)
Sanja Lipovac, med. techn.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda: 13.00 – 19.30 (kućne posjete 19.30 – 20.30)
utorak, četvrtak i petak: 07.00 – 13.30 (kućne posjete 13.30 – 14.30)
Radna subota: II. u mjesecu od 7.00 – 13.30
Narudžba lijekova: +385 (51) 441 029
Dnevni odmor: ujutro od 10.00-10.30 / popodne 17.00 – 17. 30

Stomatolozi na području grada Čabra

Stomatolog Čabar:
Adresa: Narodnog oslobođenja 7, 51306 Čabar
Doktor: Mr.sc.dr. Veljko Hajduković, dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, četvrtak: 13.00 – 20.30
utorak, srijeda, petak: 07.00 – 14.30
Radna subota: I. u mjesecu od 7.00 – 14.30
Stomatolog Gerovo:
Adresa: Zagrebačka 5, 51304 Gerovo
Stomatolog: dr.med.dent.  Miroslav Kovač
Radno vrijeme:
 ponedjeljak, četvrtak  13.00 – 20.30
utorak, srijeda, petak: 07.00 – 14.30

Stomatolog Prezid:
Adresa: Goranska 7, 51307 Prezid
Stomatolog: mr. sc. Leon Štimac, dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, četvrtak i petak: 08.00 – 14.00
utorak i srijeda: 14.00 – 20.00

Hitni slučajevi, dežurne ordinacije u Rijeci, Cambierieva 7

Stomatologija:
subotom, nedjeljom i blagdanima od 8:00-20:00 sati.
Opća obiteljska medicina:
subotom, nedjeljom i blagdanima od 8:00-20:00 sati.
Pedijatrija:
subotom, nedjeljom i blagdanima od 8:00-20:00 sati.
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj