Idi na sadržaj

Vozni red autobusa

Online servisi Grad Čabar
Čabar - Polasci
Parg
07:40 / 13:20
Tršće
07:40
Prezid
07:40 / 13:20
Gerovo
04:50 / 07:40
Crni Lug/
Risnjak NP
04:50 (presjedanje Gerovo) / 07:40
Rijeka
04:50 (presjedanje Gerovo i Delnice) / 07:40 (presjedanje Delnice)
Delnice
04:50 (presjedanje Gerovo) / 07:40
Karlovac
07:40 (presjedanje  Delnice)
Zagreb
04:50 (presjedanje Gerovo i Delnice) / 07:40 (presjedanje Delnice)
Napomena: linije ne voze subotom i nedjeljom
Čabar - Dolasci
Parg
07:29 / 13:09 / 13:10 / 14:40 / 18:21
Tršće
13:10 / 14:40 / 18:21
Prezid
07:29 / 13:09 / 18:21
Gerovo
13:10 / 14:40 / 18:21
Crni Lug
/Risnjak NP
13:10 / 18:21
Rijeka
13:10 / 18:21
Delnice
13:10 / 18:21
Karlovac
18:21
Zagreb
18:21
Napomena: linije ne voze subotom i nedjeljom
Vozni red unutar područja grada Čabra
Početno stajalište
Završno stajalište
Polazak
h:min
Dolazak
h:min
Tršće
Čabar
04:30
04:45
Čabar
Mandli
04:50
05:00
Mandli
Plešci
05:00
05:05
Plešci
Zamost
05:05
05:10
Zamost
Hrvatsko
05:10
05:15
Hrvatsko
Zamost
05:15
05:20
Zamost
Mali Lug
05:20
05:30
Mali Lug
Gerovo
05:30
05:33
Gerovo
Mali Lug
06:10
06:13
Mali Lug
Smrečje
06:13
06:15
Smrečje
Prhci
06:15
06:19
Prhci
Tršće
06:19
06:23
Tršće
Makov Hrib
06:23
06:26
Makov Hrib
Parg
06:26
06:29
Parg
Gorači
06:29
06:31
Gorači
Kozji Vrh
06:31
06:37
Kozji Vrh
Prezid
06:37
06:43
Prezid
Kozji Vrh
07:10
07:16
Kozji Vrh
Gorači
07:16
07:22
Gorači
Parg
07:22
07:24
Parg
Čabar
07:24
07:29
Čabar
Prezid
07:29
07:59
Prezid
Kozji Vrh
12:5012:56
Kozji Vrh
Gorači
12:56
13:02
Gorači
Parg
13:02
13:04
Parg
Čabar
13:04
13:09
Čabar
Parg
13:20
13:25
Parg
Gorači
13:25
13:27
Gorači
Kozji Vrh
13:27
13:33
Kozji Vrh
Prezid
13:33
13:39
Prezid
Parg
13:39
13:52
Parg
Čabar
14:35
14:40
Čabar
Parg
15:0015:05
Parg
Makov Hrib
15:05
15:08
Makov Hrib
Tršće
15:08
15:11
Tršće
Prhci
15:11
15:15
Prhci
Smrečje
15:15
15:19
Smrečje
Mali Lug
15:19
15:21
Mali Lug
Gerovo
15:21
15:24
Gerovo
Tršće
15:24
15:44
Napomena: linije ne voze subotom i nedjeljom
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj